Ciekawe strony internetowe

Ciekawe strony internetowe

Projekt „OSP – Potencjał Młodych”

Zobacz

Czym jest projekt „OSP – Potencjał Młodych”?
To nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożlwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP, pozwala nawiązać znajomości oraz pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności.

Problem, który chcemy rozwiązać poprzez projekt:
niedostateczny udział ludzi młodych w zarządzaniu jednostkami OSP.

Do kogo kierujemy działania?
W szczególności do młodzieży w OSP, osób pracujących z młodzieżą oraz wszystkich tych, którzy zarządzają jednostkami bądź w przyszłości chcieliby to robić.

Poradnik OSP – działaj sprawnie!

Zobacz

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest organizacją pozarządową utworzoną na takich samych zasadach jak stowarzyszenie. Tym, co odróżnia OSP od innych stowarzyszeń jest „podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska”. Sprawdź, jak działają OSP, jakie przepisy ich dotyczą i skąd mogą brać pieniądze na działania.

FIRE DP POLSKA

Zobacz

 Forum Instruktorów Ratownictwo Edukacja Drużyn Pożarniczych.

Projekt „Pierwszy Ratownik” (1R)

Zobacz

Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pierwszej pomocy w społeczności lokalnej to główne cele programu Pierwszy Ratownik. Wspólnie poprawmy standardy ratownictwa i podnieśmy poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców każdego miasta. Bądź w gotowy, by ratować życie.

Prewencja społeczna PSP

Zobacz

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dedykowanej zakresowi prewencji społecznej. Na tronie znajdują się ciekawe materiały edukacyjne do wykorzystania podczas spotkań, festynów, pikników i innych aktywności o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, prewencyjnym.

DDP i MDP na stronie Związku OSP RP

Zobacz

Informacje na temat Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych znajdują się na stronie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści