Filmy edukacyjne i instruktażowe

Filmy edukacyjne i instruktażowe

Bezpieczna ewakuacja – Ewakuacja szkoły

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar, zasady postępowania

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – drogi pożarowe

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – drogi ewakuacyjne

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar w moim budynku

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar w moim mieszkaniu

Zobacz

Pożary w budynkach mieszkalnych

Zobacz

Pożary lasów

Zobacz

Gaśnice: rodzaje, oznaczenia i obsługa

Zobacz

Pierwsza pomoc – zadania

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 3

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 2

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 1

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

(NIE!)DOBRY TOWAR

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Zmiana warty MDP przed Grobem Pańskim – Okres Wielkanocny

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Znaki ewakuacyjne

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w lesie lub na łące

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wzywanie pomocy

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w domu lub w szkole

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Palące się ubranie

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści