Odznaczenia członków MDP

Odznaczenia członków MDP

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

Zobacz

Odznaka MDP, trójstopniowa (brązowa, srebrna i złota) jest nadawana z mocy Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP. To wyróżnienie nadaje właściwy zarząd oddziału gminnego ZOSP RP na wniosek OSP lub z własnej inicjatywy.

Odznaka „Iuvenis Forti”

Zobacz

Odznaka „Iuvenis Forti” przyznawana jest przez Komendanta Głównego PSP dzieciom i młodzieży do lat 18, które swoją wzorową, godną do naśladowania postawą przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia innych osób.

Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

Zobacz

Członkowi młodzieżowej drużyny pożarniczej, może być przyznana Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, którą nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegóły w powyższej sprawie reguluje art. 30 ustawy o OSP.

Wniosek o nadanie odznak MDP

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP, który należy złożyć do miejscowego zarządu oddziału gminnego (miejskiego/ miejsko-gminnego) ZOSP RP.

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP

Pobierz

Powyższy regulamin umożliwia nadawanie członkom MDP wyróżnień w postaci odznaki MDP: złotej, srebrnej i brązowej. Sposób noszenia odznak określa natomiast Regulamin Umundurowania.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści