Organizacja wypoczynku MDP

Organizacja wypoczynku MDP

Pytania i odpowiedzi dotyczące wypoczynku letniego MDP

Zobacz

Najczęstsze pytania dotyczące organizacji wypoczynku letniego MDP.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami

Pobierz

Dokument opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, mający zastosowanie przy wypoczynku letnim MDP organizowanym m.in. pod namiotami.

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1548) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452) wprowadziło nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 1

Pobierz

Jakie są formy wypoczynku letniego MDP?

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 2

Pobierz

Zgłoszenie wypoczynku letniego MDP.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 3

Pobierz

Program wypoczynku, przykładowy rozkład dnia.

Poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pobierz

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści