Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Wroniawach
Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Wroniawach

Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Wroniawach

  • Gmina: Wolsztyn
  • Powiat: wolsztyński
  • Województwo: wielkopolskie

Opis

MDP WRONIAWY działa nieprzerwanie od ponad 30 lat, aktualnie liczy 13 druhen i 7 druhów w wieku 11- 13 lat. DDP jest formacją o stażu dwuletnim. W spotkaniach tej drużyny uczestniczy 46 małych strażaków w wieku od 5 do 10 lat.  Nad wszystkimi czuwa zespół opiekunów złożony z 10 osób.

Programy pracy z drużynami to szeroki zakres działalności: edukacja (np. zasady bezpieczeństwa, pierwsza pomoc), integracja (gry, zabawy, pracę użyteczne społecznie), aktywność sportowa (zawody sportowo – pożarnicze, questy, gry terenowe ), działalność charytatywna i inne. Przeanalizowane programy “Alfabet bezpieczeństwa ” i “Mały Strażak dobrze wie…” przyczyniły się do silnego wzmocnienia obu drużyn i prężnego rozwoju od 2021 r.

Opiekunowie działają również na rzecz drużyn województwa Wielkopolskiego, będąc Ambasadorami gry PRÓBA OGNIA oraz nabywając nowych kompetencji w Ogólnopolskiej Szkole Liderów OSP “Potencjał Młodych”.

Zdjęcia

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści