Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Grajewie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Grajewie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Grajewie

  • Gmina: Grajewo
  • Powiat: grajewski
  • Województwo: podlaskie

Opis

W chwili obecnej OSP Grajewo skupia 71 członków, w tym 35 osób liczy nasza chluba- orkiestra dęta. Jednostka prowadzi pełną działalność statutową, w tym działalność prewencyjną (wydaje m.in. ulotki prewencyjne), uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przeprowadza pogadanki na tematy przeciwpożarowe w zakładach pracy i szkołach. Sprawuje również patronat nad osobową harcerską drużyną pożarniczą.

Rozwija się organizacyjnie orkiestra dęta i ciągle doskonali swój warsztat artystyczny. Orkiestra OSP Grajewo należy do najlepszych w województwie, o czym mogą świadczyć uzyskiwane czołowe miejsca na przeglądach i konkursach rangi wojewódzkiej i ponad wojewódzkiej.
Z największych osiągnięć orkiestry ostatnich lat wymienić należy:
• I miejsce w wojewódzkim przeglądzie orkiestr w 2000 r. w Łomży.
• II miejsce w wojewódzkim przeglądzie orkiestr w 2003 r. w Suwałkach.
• III miejsce w międzywojewódzkim konkursie orkiestr 2004 r. w Siemiatyczach.
• II miejsce w wojewódzkim przeglądzie orkiestr w 2005 r. w Wysokiem Mazowieckiem.
• III miejsce w międzywojewódzkim konkursie orkiestr 2014 r. w Suwałkach.
• II miejsce w wojewódzkim przeglądzie orkiestr w 2015 r. w Hajnówce.

Zespół uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości miejskie, gminne i powiatowe. W swoim repertuarze ma utwory muzyki poważnej, rozrywkowej i popularnej.

Jest to zasługa członków orkiestry, a także jej kapelmistrza Dh Ryszarda Jasionowskiego, który prowadzi orkiestrę od 28 lat. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto pomoc finansowa, jaką orkiestra otrzymuje od władz miasta.
W chwili obecnej OSP Grajewo skupia 85 członków, w tym 40 osób liczy nasza chluba – orkiestra dęta. Jednostka prowadzi pełną działalność statutową, w tym działalność prewencyjną, uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, (kilkanaście akcji w roku na terenie powiatu), zawodach sportowo – pożarniczych i ćwiczeniach, przeprowadza pogadanki na tematy przeciwpożarowe w zakładach pracy i szkołach.

Dobrą działalność naszej jednostki dostrzegły i doceniły władze miasta, Komenda Powiatowa PSP oraz związki OSP, czego skutkiem jest włączenie OSP Grajewo do KSRG. Komendant Główny PSP Decyzją nr X/66 z dniem 19 października 2015 r. włączył OSP Grajewo w KSRG.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści