Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach Szopienicach
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach Szopienicach

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach Szopienicach

  • Gmina: Katowice
  • Powiat: Katowice
  • Województwo: śląskie

Opis

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach-Szopienicach ma bogatą historię, która sięga już ponad piętnastu lat. Powstała w odpowiedzi na potrzebę zaangażowania młodych ludzi w działania związane z ochroną przeciwpożarową i edukacją społeczną na temat bezpieczeństwa pożarowego.
Historia drużyny rozpoczęła się w 2008 roku, gdy grupa entuzjastycznych młodzieńców, zainspirowanych pracą miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, postanowiła założyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Pod opieką doświadczonych strażaków i z pełnym wsparciem społeczności lokalnej, drużyna szybko zaczęła rozwijać się i zdobywać popularność.
Od samego początku głównym celem drużyny było kształtowanie odpowiedzialności, umiejętności oraz postaw patriotycznych i społecznych wśród młodych ludzi. Drużyna skupiała się na szkoleniach z zakresu przeciwdziałania pożarom, udzielania pierwszej pomocy, technik ratowniczych oraz edukacji społecznej w swojej okolicy. Przez lata Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach-Szopienicach uczestniczyła w licznych konkursach, zawodach i pokazach pożarniczych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
Drużyna odgrywa również istotną rolę w działalności społecznej. Regularnie organizuje spotkania edukacyjne, prezentacje dla szkół i przedszkoli oraz akcje informacyjne dla lokalnej społeczności.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Katowicach-Szopienicach jest ważnym elementem społeczności lokalnej, budując silne więzi i promując wartości społeczne oraz bezpieczeństwo wśród młodych ludzi.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści