Członek zespołu

asp. sztab. Dawid Bąkowski

Opiekun MDP Modliszewo

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie, strażak ratownik OSP, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju. Czytaj dalej >

asp. sztab. Dawid Bąkowski

Opiekun MDP przy OSP w Modliszewie. Funkcjonariusz JRG Gniezno.

Posiada 17 lat doświadczenia, jako wychowawca na obozach MDP oraz przez 5 lat pełnił funkcję kierownika wypoczynku dla MDP.

Organizator Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przewodzi maksymie: „Szkolcie młodszych, w końcu ktoś was musi zastąpić. Wieczni nie będziecie”.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści