Członek zespołu

bryg. Krzysztof Skrzypczak

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Rawiczu, strażak ratownik OSP, społecznik. Czytaj dalej >

bryg. Krzysztof Skrzypczak

Od 2020 roku zajmuje stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu. Poprzednio przez wiele lat kierował wydziałem ds. operacyjno-szkoleniowych, informatyki i łączności. W służbie zawodowej od 1992 roku – po ukończeniu ówczesnej Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Od lat dziecięcych strażak-społecznik, najpierw jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a później Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnych Izbicach. W latach 2001-2021 był komendantem gminnym ZOSP RP w Rawiczu, natomiast w 2016 r. stanął na czele Zarządu OSP w Izbicach.

W 2007 roku wspólnie z działaczami oddziałów powiatowych ZOSP RP w Rawiczu, Lesznie i Gostyniu zorganizował pierwszy międzypowiatowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP w Brennie (pow. leszczyński), który od tamtego czasu odbywa się w każde wakacje. Szkoli się na nim i wypoczywa każdego roku ok. 250 dzieci i młodzieży z pięciu wielkopolskich powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego i rawickiego. Krzysztof Skrzypczak przez 12 lat bezinteresownie wypełniał obowiązki komendanta obozu, a w ubiegłym roku był jego koordynatorem.

Kieruje również wszelkimi działaniami wspomagającymi zachowanie bezpieczeństwa podczas wielu imprez na terenie gminy Rawicz. Jest promotorem wielu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i rozwoju społeczności lokalnej. Cechuje go duże zaangażowanie w propagowanie wiedzy pożarniczej wśród dzieci i młodzieży. Obecnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rawiczu oraz członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawiczu. Jest laureatem Nagrody Społeczno-Kulturalnej Powiatu Rawickiego w kategorii „Działacz Społeczny Roku” (2014 rok) oraz laureatem tytułu „Działacz Społeczny Roku” w Gminie Rawicz (2018 rok).

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści