Członek zespołu

bryg. Roman Grzebieta

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Międzychodzie, działacz środowiska OSP. Czytaj dalej >

bryg. Roman Grzebieta

Brygadier mgr inż. Roman Grzebieta służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w dniu 31 sierpnia 1998 roku, jako słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po jej ukończeniu skierowany został do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, gdzie na stanowisku dowódcy zastępu realizował zadania kontrolno – rozpoznawcze. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe:

  • 2004 – ukończenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanie stopnia młodszego kapitana,
  • 2005 – ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku edukacja techniczno – informatyczna,
  • 2006 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • 2009 – ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego,
  • 2013 – ukończenie studiów podyplomowych na kierunku ,,Gospodarowanie zasobami” – przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu nauki został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Operacyjnych i Kontrolno – Rozpoznawczych, gdzie do roku 2013 pełnił tą funkcję. Przez lata swojej służby zdobywał doświadczenia z zakresu czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz spraw operacyjnych. Ciągłe dążenie do pozyskania jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, praktycznej jak i teoretycznej, poprzez udział w szeregu specjalistycznych kursach, sympozjach, konferencjach, pozwoliło mu w roku 2013 zdać pozytywnie egzamin w KG PSP, w skutek czego został powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z dniem 1 października 2013 roku został powołany na stanowisko Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści