Członek zespołu

dh. Magdalena Kołupajło

Sekretarz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP Kwilcz, członek Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu. Czytaj dalej >

dh. Magdalena Kołupajło

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja Publiczna. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu wstąpiła w 2013 roku.

W marcu 2015 roku została powołana przez Zarząd OSP Kwilcz w poczet członków Komisji ds. młodzieży przy Zarządzie OSP Kwilcz. Jezt również członkiem Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu.

W maju 2021 roku ukończyła szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP, od tego czasu bierze czynny udział w akcjach ratowniczych.

Ukończyła kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych, kurs na wychowawcę wypoczynku, kurs języka migowego na poziomie elementarnym.

W 2015 roku odznaczona  „Złotą Odznaką MDP”, w 2016 roku odznaczona odznaką „Wzorowy Strażak”, w 2022 roku odznaczona brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści