Członek zespołu

dh Daniel Kołupajło

Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP Kwilcz, członek Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu. Czytaj dalej >

dh Daniel Kołupajło

Studiował administrację publiczną. Jest strażakiem-ratownikiem OSP w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu. Od 2014 roku do dziś pełni funkcję wiceprezesa Zarządu OSP Kwilcz, a od 2016 roku członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu. Jest członkiem Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie OSP Kwilcz, również członkiem Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu.

W 2004 roku ukończył jako jeden z pierwszych strażaków w jednostce OSP Kwilcz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i do dziś posiada tytuł ratownika. Przeszedł szereg szkoleń: podstawowe, techniczne, z zakresu łączności, kierowców-konserwatorów, mechaników, dowódców OSP, naczelników OSP. Posiada patent sternika motorowodnego, kurs na wychowawcę wypoczynku.

W wyborach uzupełniających został Radnym Gminy Kwilcz kadencji rady 2010-2014.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści