Koordynator projektu

dh Martin Halasz

Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik. Czytaj dalej >

dh Martin Halasz

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, o specjalności zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończył: Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu (technik pożarnictwa), studia podyplomowe w zakresie zapobiegania pożarom i awariom w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Wydziale ds. Operacyjnych i Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. Następnie został skierowany do pełnienia służby w Wydziale Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu rozpoczął wstępując w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kwilczu w 2009 r. Jego przygoda w drużynie pożarniczej zaczęła się od udziału w zawodach sportowo-pożarniczych MDP i OSP, z czasem pełnił funkcję dzisiejszego dowódcy drużyny. Wiosną 2014 roku reaktywował MDP Kwilcz, zostając jednocześnie wybrany na członka Zarządu OSP Kwilcz, jako opiekun MDP. Jeden z inicjatorów nadania proporca kwileckiej drużynie. W marcu 2015 roku wystąpił do Zarządu OSP Kwilcz z wnioskiem o powołanie Komisji ds. Młodzieży przy OSP Kwilcz, która zrzesza opiekunów MDP.

Po ukończeniu 18-stego roku życia wstąpił w szeregi dorosłych strażaków OSP. W marcu 2015 roku odbył szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP i zaczął brać udział w działaniach ratowniczych. Ukończył kolejne szkolenia: z zakresu ratownictwa technicznego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) zyskując tytuł ratownika, szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP), szkolenie naczelników OSP, szkolenie z zakresu łączności radiowej.

W 2017 roku jeden z opiekunów MDP, który poprowadził MDP Kwilcz do zdobycia tytułu „Najlepszej z Najlepszych” w VIII Ogólnopolskim Konkursie na wzorową MDP i jej opiekuna organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Uczestniczył w trzech projektach międzynarodowych: działania pilotażowe w ramach projektu „Firefighter Plus”, współkoordynowanie z ramienia OSP Kwilcz projektów „Fire Cadets Plus” oraz „Resilient Inclusive Societies”.

W listopadzie 2014 roku w wyborach do Rady Gminy Kwilcz kadencji 2014-2018 otrzymał mandat radnego, zostając jednym z najmłodszych radnych w Polsce. Od listopada 2018 roku ponownie wybrany na radnego. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwilcz, jednocześnie przewodniczącego Komisji samorządowo-oświatowej, której obszar zagadnień tematycznych dotyczy m.in. spraw bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, edukacji i wychowania młodzieży. Inicjator reaktywowania w gminie Kwilcz Młodzieżowej Rady Gminy.

Od 2016 roku funkcyjny na szczeblu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu, obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu oraz jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Międzychodzie.

Od czerwca 2017 do grudnia 2018 roku członek honorowy Zarządu Głównego Związku OSP RP, zaproszony do pracy w Komisji ds. działalności organizacyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komisji ds. młodzieży i sportu Zarządu Głównego ZOSP RP. W styczniu 2023 roku ponownie został zaproszony, na kolejną kadencję, do udziału w pracach Komisji ds. dzieci, młodzieży i sportu przy Zarządzie Głównym ZOSP RP. Od lutego 2023 roku członek Komisji ds. młodzieży, kobiecych drużyn pożarniczych, tradycji i sportu przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. W 2022 roku i 2023 roku zaangażowany w organizację finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w 2023 roku pełnił rolę przewodniczącego jury finału centralnego.

Nagradzany i wyróżniany za działalność społeczną, patriotyczną oraz wyniki naukowe, m.in.: „Najpopularniejszy Strażak Ochotnik Wielkopolski w 2015 roku”, laureat kategorii „Dezydery Chłapowski – społecznik” w konkursie „Młodych organiczników XXI wieku” w 2017 roku, laureat (czterokrotnie nominowany) „Nagrody im. Macieja Frankiewicza” w 2020 roku.

W wolnym czasie wybiera grę na instrumentach i aktywność sportową, angażuje się w inicjatywy charytatywne. Interesuje się historią wojskowości i wojen, ochroną ludności i obroną cywilną, ceremoniałem służb mundurowych.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Żentała
Członek zespołu dh. Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Magdalena Żentała

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, społecznik.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści