Członek zespołu

Mikołaj Kostaniak

Koordynator projektów społeczno-kulturalnych

Samorządowiec, społecznik, podróżnik. Czytaj dalej >

Mikołaj Kostaniak

Z wykształcenia geograf, z pasji podróżnik. Społecznik i samorządowiec, na co dzień zawodowo związany ze wspieraniem organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności oraz młodzieży.

Koordynator i inicjator licznych projektów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZMW, Wiceprezes Fundacji z Marzeniami oraz Członek Zarządu Instytutu Rozwoju Liderów.

W okresie bycia niepełnoletnim również członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z zamiłowania pracuje z młodzieżą przy realizacji wielu przedsięwzięć wzmacniających potencjał młodych obywateli oraz kształtujących młodzieżowych liderów w Wielkopolsce.

Obecnie także Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa, a od 2018 jest Radnym Rady Gminy Święciechowa.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści