Członek zespołu

dh. Natalia Romanowicz

Członek Komisji ds. Młodzieży, Kobiet i Sportu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Strażak ratownik OSP, studentka ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, opiekun MDP. Czytaj dalej >

dh. Natalia Romanowicz

Studentka ratownictwa medycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, studentka pielęgniarstwa na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Od 2018 roku opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie).

Od 2020 roku wiceprzewodnicząca Komisji ds. Młodzieży i Sportu przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Braniewie. Od 2022 roku członek Komisji ds. Młodzieży, Kobiet i Sportu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści