Członek zespołu

dh. Sandra Pietrzak

Przewodnicząca Komisji ds. MDP przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, strażak OSP, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Czytaj dalej >

dh. Sandra Pietrzak

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników O’CHIKARA w Poznaniu. Pracuje na stanowisku Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Od 2019 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybrodzie, gm. Rokietnica, powiat poznański. Od tego też roku została wybrana na opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Uwielbia pracę z dziećmi, każde spotkanie z nimi uczy ją czegoś nowego. Od 2022 pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. MDP w powiatu poznańskiego. Posiada także kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP. Jest wiceprzewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Heksy i Gzuby” Mrowino-Cerekwica. Lubi angażować się w inicjatywy społeczne.

Jest osobą doskonale zorganizowaną, zarówno w pracy w zespole, jak i na samodzielnym stanowisku. Wysoka kultura osobista i poczucie humoru, pomaga jej w zdobywaniu sympatii współpracowników. Profesjonalizm i samodzielność to jej kolejne atuty. Posiada także zapał połączony z wytrwałością w dążeniu do celów. Od ponad 14 lat ma kontakt z klientem, jest osobą lojalną, komunikatywną, skrupulatną, o zdolnościach organizacyjnych. Wyróżnia ją 5 talentów wg Gallupa: rozwijanie innych, elastyczność, naprawianie, empatia, osiąganie.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści