Członek zespołu

dh. Teresa Tiszbierek

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki. Czytaj dalej >

dh. Teresa Tiszbierek

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademii Obrony Narodowej.

Strażak ochotnik, czynny członek OSP Zalesie Śląskie, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, przewodnicząca komisji ds. dzieci, młodzieży i sportu ZG Związek OSP RP, wiceprzewodnicząca międzynarodowej komisji ds. młodzieży CTIF oraz członek komisji ds. sportu CTIF (International association of fire and rescue service).

Orędowniczka powstawania i działalności dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP, a w ramach sportu strażackiego powstawania i działalności Kolegiów Sędziów Zawodów Strażackich.

Organizatorka XX Międzynarodowego Spotkania i Zawodów MDP CTIF Opole 2015, w których udział wzięło 700 uczestników z 23 państw z całego świata. Współorganizatorka Ogólnopolskich Olimpiad Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w 2017, 2019 i 2021 r. Wierzy w powodzenie projektu zakładania i prowadzenia Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz Kolegiów Sędziów Zawodów Strażackich i ma nadzieję, że da radę przekonać do tego również swoich kolegów w Zarządzie Głównym ZOSP RP. Była również organizatorem międzynarodowego sympozjum zorganizowanego pod hasłem „Młodzież i jej problemy w dzisiejszym świecie”, ogólnopolskiej konferencji „Wpływ MDP na kształtowanie postaw społecznych”.

Koordynowała również wolontariat ratowniczy złożony z 3500 strażaków ochotników podczas Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Zajmuje się działaniami m.in. w zakresie: ochrony środowiska, wspierania inicjatyw obywatelskich, pracy z dziećmi i młodzieżą, aktywizowania środowisk lokalnych, realizacji przedsięwzięć sportowych, oświatowych i kulturalnych, wzmacniania więzi społecznej i lokalnej, kreowania współpracy zagranicznej i promowania idei bezpieczeństwa.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Żentała
Członek zespołu dh. Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Magdalena Żentała

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, społecznik.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści