Przedstawiciel partnera projektu

st. bryg. Tomasz Grelak

Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju. Czytaj dalej >

st. bryg. Tomasz Grelak

St. bryg. Tomasz Grelak służbę w PSP rozpoczął w 2000 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 2005 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Od 2015 roku służył na stanowisku zastępcy dowódcy JRG nr 5 w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, w ramach której funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego. W 2016 roku został przeniesiony do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego. Od 1 sierpnia 2022 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu ds. ochotniczych straży pożarnych.

Ratownik wysokościowy, uczestnik stażów zawodowych w Finlandii oraz Niemczech, stypendysta Fundacji im. Roberta Boscha, współtwórca Wojewódzkiego Planu Operacji Zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, członek kilku zespołów roboczych powołanych przez Komendanta Głównego PSP.

Wchodził w skład polskich grup ratowniczych delegowanych do działań poza granicami kraju (w Szwecji, Grecji oraz Niemczech), a także członek EUCPT podczas kryzysu migracyjnego po wybuchu wojny na Ukrainie.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Żentała
Członek zespołu dh. Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Magdalena Żentała

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, społecznik.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści