Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ćmińsku
Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ćmińsku

Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ćmińsku

  • Gmina: Miedziana Góra
  • Powiat: kielecki
  • Województwo: świętokrzyskie

Opis

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ćmińsku działa nieprzerwanie od 1980 roku. Kilka lat temu powołana została w naszej jednostce Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Obecnie skład naszych drużyn wygląda następująco:

  • Dziecięca Drużyna Pożarnicza – 20 osób
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 30 osób.

Aktywnie uczestniczymy w pracach naszej OSP jak również bierzemy udział w szkoleniach i obozach szkoleniowych, akcjach charytatywnych, zawodach sportowych, turniejach czy też w życiu lokalnej społeczności. Lubimy działać, a jeszcze bardziej lubimy pomagać.

Przez te wszystkie lata członkowie drużyn zasilili szeregi Kobiecej Drużyny Pożarniczej i strażaków, a część z nich jest dziś naszymi opiekunami.

Naszym dowódcą jest Druhna Magdalena, zaś opiekunami wspierającymi są Druhny Ola i Amelka oraz Druh Michał.

Zdjęcia

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści