Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do przeczytania artykułu, jak w kilku krokach zorganizować MDP: KLIKNIJ TUTAJ.

Zarząd OSP jest organem stowarzyszenia, który ma kompetencje do powołania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i/lub Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Należy pamiętać, że drużyna powinna posiadać regulamin organizacyjny.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej może zostać zorganizowana tylko jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Drużyna może zostać podzielona na sekcje, np. męską, żeńską, męsko-żeńską. Można zastosować również kryterium wiekowe podziału, np.: sekcja iskierki (do 11 lat), sekcja płomyki (12-15 lat), sekcja ogniki (16-18 lat).

Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest się do momentu ukończenia 18-stego roku życia.

Nie ma wskazanej dolnej granicy wiekowej przynależności do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Przyjmuje się, że dzieci kilkuletnie funkcjonują w ramach DDP, młodzież kilkunastoletnia w ramach MDP.

Opiekun drużyny nie musi posiadać specjalnych uprawnień, ani szkoleń, by pełnić swoją funkcję. Nie ma w Polsce podstawy prawnej, która reguluje kompetencje, jakie musi spełniać kandydat na opiekuna drużyny pożarniczej. Zarząd OSP wyznacza opiekuna spośród strażków OSP (członków jednostki). Czym innym są kwalifikacje wychowawcy wypoczynku, które musi spełniać kandydat na opiekuna dzieci i młodzieży podczas organizacji np. wypoczynku letniego MDP.

Oczywiście, że tak. Wzorcowe regulaminy organizacyjne informujące, jak powinna zostać zorganizowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza lub Dziecięca Drużyna Pożarnicza znajdują się w zakładce BANK WIEDZY.

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej może zostać zorganizowana tylko jedna Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Drużyna może zostać podzielona na sekcje, np. męską, żeńską, męsko-żeńską.

Oczywiście, MDP może posiadać własny proporzec. Z wnioskiem o nadanie proporca występuje Rada MDP do Zarządu OSP.
Po akceptacji wniosku, Zarząd OSP nadaje proporzec wydając jednocześnie stosowny akt nadania.

Regulamin proporca MDP, określający podstawowe parametry i zasady znajduje się w zakładce BANK WIEDZY, w rodzaju podstrony „dokumenty organizacyjne”.

Wypoczynek MDP i wycieczka MDP to dwie różne formy rekreacji dla młodych adeptów pożarnictwa. Jak zorganizować wycieczkę? Ile dni powinna trwać? Jakie są obowiązki organizatora? Jakie kwalifikacje musi spełnić kadra? Odpowiedź na zadane pytania znajduje się: KLIKNIJ TUTAJ.

Poznaj szczegółowe pytania i odpowiedzi, w zakresie organizacji wypoczynku letniego adeptów pożarnictwa z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: KLIKNIJ TUTAJ.

Istnieje wiele grup w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, poświęconych tematyce DDP/MDP.

Przedstawiamy link do jednej z największych grup na portalu Facebook: KLIKNIJ TUTAJ. W ramach tej grupy funkcjonuje również wspólna konwersacja w aplikacji Messenger, gdzie opiekunowie DDP i MDP wymieniają się na bieżąco informacjami.

 

Kierowanie działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; organizacja drużyny.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści