Poznaj naszą drużynę

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Żentała
Członek zespołu dh. Magdalena Żentała Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Magdalena Żentała

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, społecznik.

Czytaj więcej >
bryg. Krzysztof Skrzypczak
Członek zespołu bryg. Krzysztof Skrzypczak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu bryg. Krzysztof Skrzypczak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Rawiczu, strażak ratownik OSP, społecznik.

Czytaj więcej >
bryg. Roman Grzebieta
Członek zespołu bryg. Roman Grzebieta Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie bryg. Roman Grzebieta

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Międzychodzie, działacz środowiska OSP.

Czytaj więcej >
asp. sztab. Dawid Bąkowski
Członek zespołu asp. sztab. Dawid Bąkowski Opiekun MDP Modliszewo asp. sztab. Dawid Bąkowski

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie, strażak ratownik OSP, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh Krzysztof Smugała
Członek zespołu dh Krzysztof Smugała Prezes Fundacji Strażacy Wielkopolska dh Krzysztof Smugała

Strażak ratownik OSP, organizator Ogólnopolskiego Zlotu Czerwonych Samochodów w Poznaniu.

Czytaj więcej >
st. str. Jakub Wachowiak
Członek zespołu st. str. Jakub Wachowiak Ratownik medyczny st. str. Jakub Wachowiak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Ratownik medyczny, strażak ratownik OSP.

Czytaj więcej >
dh. Natalia Romanowicz
Członek zespołu dh. Natalia Romanowicz Członek Komisji ds. Młodzieży, Kobiet i Sportu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego dh. Natalia Romanowicz

Strażak ratownik OSP, studentka ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, opiekun MDP.

Czytaj więcej >
dh. Marta Wólczyńska
Członek zespołu dh. Marta Wólczyńska Opiekun DDP i MDP Golina dh. Marta Wólczyńska

Główna Księgowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Czytaj więcej >
dh. Sandra Pietrzak
Członek zespołu dh. Sandra Pietrzak Przewodnicząca Komisji ds. MDP przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu dh. Sandra Pietrzak

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, strażak OSP, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Kołupajło
Członek zespołu dh. Magdalena Kołupajło Sekretarz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh. Magdalena Kołupajło

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP Kwilcz, członek Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu.

Czytaj więcej >
dh Daniel Kołupajło
Członek zespołu dh Daniel Kołupajło Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Daniel Kołupajło

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP Kwilcz, członek Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kwilczu.

Czytaj więcej >
dh Mateusz Królak
Członek zespołu dh Mateusz Królak Skarbnik Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Mateusz Królak

Strażak ratownik OSP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
dh. Magdalena Królak-Chossa
Członek zespołu dh. Magdalena Królak-Chossa Członek Komisji ds. Młodzieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh. Magdalena Królak-Chossa

Nauczyciel, strażak ratownik OSP, opiekun MDP.

Czytaj więcej >
dh Jan Przybylski
Członek zespołu dh Jan Przybylski Radny Gminy Nekla, pomysłodawca i koordynator #ProjektAED dh Jan Przybylski

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie, strażak ratownik OSP, samorządowiec, społecznik, sportowiec.

Czytaj więcej >
Mikołaj Kostaniak
Członek zespołu Mikołaj Kostaniak Koordynator projektów społeczno-kulturalnych Mikołaj Kostaniak

Samorządowiec, społecznik, podróżnik.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści