Bank wiedzy

Ciekawe strony internetowe

Projekt „Pierwszy Ratownik” (1R)

Zobacz

Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pierwszej pomocy w społeczności lokalnej to główne cele programu Pierwszy Ratownik. Wspólnie poprawmy standardy ratownictwa i podnieśmy poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców każdego miasta. Bądź w gotowy, by ratować życie.

Prewencja społeczna PSP

Zobacz

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dedykowanej zakresowi prewencji społecznej. Na tronie znajdują się ciekawe materiały edukacyjne do wykorzystania podczas spotkań, festynów, pikników i innych aktywności o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, prewencyjnym.

DDP i MDP na stronie Związku OSP RP

Zobacz

Informacje na temat Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych znajdują się na stronie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty organizacyjne MDP

Zasady precedencji podczas uroczystości w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Oddziałach Związku OSP RP

Pobierz

Precedencja (łac. to, co poprzedza) oznacza miejsce pierwsze, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa stanowisk m.in. przy powitaniach, prezentacji gości, zabieraniu głosu, zajmowaniu miejsc przy stole podczas oficjalnych spotkań itd.

Ceremoniał Strażacki Związku OSP RP

Pobierz

W ceremoniale można odnaleźć m.in. opis uroczystości przekazania proporca MDP,  ślubowania i pasowania członków MDP (s. 63-70).

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP

Pobierz

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP oraz wzorcowa dokumentacja kursów MDP zostały zatwierdzone uchwałą nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Wzorcowy regulamin DDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny DDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 242/58/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Wzór karty ewidencyjnej członka MDP

Pobierz

Wzór legitymacji członka MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny MDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 241/31/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Oświadczenie rodziców członków MDP

Pobierz

Regulamin proporca MDP

Pobierz

Regulamin proporca MDP został ustanowiony na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 86/XIX/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku.

Filmy edukacyjne i instruktażowe

Pożary w budynkach mieszkalnych

Zobacz

Pożary lasów

Zobacz

Gaśnice: rodzaje, oznaczenia i obsługa

Zobacz

Pierwsza pomoc – zadania

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 3

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 2

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 1

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

(NIE!)DOBRY TOWAR

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Zmiana warty MDP przed Grobem Pańskim – Okres Wielkanocny

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Znaki ewakuacyjne

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w lesie lub na łące

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wzywanie pomocy

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w domu lub w szkole

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Palące się ubranie

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Grafiki do pobrania

Co to jest prewencja społeczna?

Pobierz

Obok działań interwencyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, dwóch filarów ochrony przeciwpożarowej pojawił się trzeci filar, czyli działania edukacyjno-informacyjne, które zostały określone jako „prewencja społeczna”.

Jak krok po kroku utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP?

Pobierz

Jak w czterech krokach założyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą?

Organizacja drużyny – kierowanie działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Pobierz

Kto kieruje działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? Jak zorganizowana jest siatka koordynowania?

Gry i zabawy z MDP

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice

Pobierz

Źródło: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łodygowicach

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Kolorowanki dla każdego

Kolorowanki dla każdego – format A4 poziomo

Pobierz

Kolorowanki dla każdego – format A4 pionowo

Pobierz

Konkursy dla MDP

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Zobacz

Konkurs ma celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycji i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP)

Zobacz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

„Najlepsi z Najlepszych” – jedyny taki konkurs w Polsce

Zobacz

XIV Ogólnopolski konkurs Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Ognik - materiały dydaktyczne

Strażak Florek i koty – prezentacja do scenariusza zajęć

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Scenariusz zajęć w ogniku

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Karty pracy dla dzieci – bezpieczeństwo

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Okres Świąt Bożego Narodzenia

Choinka naturalna, czy sztuczna?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Choinka naturalna, czy sztuczna?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Organizacja wypoczynku MDP

Pytania i odpowiedzi dotyczące wypoczynku letniego MDP

Zobacz

Najczęstsze pytania dotyczące organizacji wypoczynku letniego MDP.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami

Pobierz

Dokument opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, mający zastosowanie przy wypoczynku letnim MDP organizowanym m.in. pod namiotami.

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1548) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452) wprowadziło nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 1

Pobierz

Jakie są formy wypoczynku letniego MDP?

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 2

Pobierz

Zgłoszenie wypoczynku letniego MDP.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 3

Pobierz

Program wypoczynku, przykładowy rozkład dnia.

Poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pobierz

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Owady błonkoskrzydłe

Włącz myślenie! Owady błonkoskrzydłe!

Zobacz

Pomóżmy pszczołom

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pomóżmy pszczołom

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Owady błonkoskrzydłe – potrafisz je rozróżnić?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Owady błonkoskrzydłe – potrafisz je rozróżnić?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Platformy e-learningowe dla MDP

Być rezylientnym, jako jednostka i jako społeczność – kurs e-learningowy

Zobacz

W kontekście tego kursu skupimy się na przekazaniu Ci wartości i umiejętności, których potrzebujesz, aby stać się bardziej rezylientnym, czyli odpornym na kryzysy. Dowiesz się również, jak skutecznie reagować  podczas nadzwyczajnego zdarzenia oraz jak przygotować na nie lokalną społeczność.

Platforma e-learningowa „Firefighters Plus”

Zobacz
Jesteś strażakiem OSP lub PSP? Jesteś nauczycielem lub uczniem klasy mundurowej? Jesteś członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? Interesujesz się prewencją społeczną? Chcesz zrobić coś więcej dla swojej społeczności? To jest możliwe! Poznaj historię Zouhaira – strażaka z Amsterdamu… Może cię ona zainspiruje? Zachęcamy do obycia kursu e-learningowego, zakończonego certyfikatem.

Platforma e-learningowa „Fire Cadets Plus”

Zobacz

W ramach e-learningowego kursu internetowego (który kończy się wydaniem certyfikatu) dowiesz się, w jaki sposób adepci pożarnictwa ze straży pożarnej w całej Unii Europejskiej mogą wykorzystać swój dobry wizerunek w społeczeństwie do promowania włączenia społecznego (inkluzji społecznej).

Samochody pożarnicze do sklejania

Strażacki plan lekcji

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GBA – średni samochód gaśniczy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GCBA – ciężki samochód gaśniczy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GCBA – ciężki samochód gaśniczy TANKER

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SLRt – samochód lekki ratownictwa technicznego

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCH – samochód ciężki z podnośnikiem hydraulicznym

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCKn – samochód ciężki nośnik kontenerowy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCKw – samochód ciężki kwatermistrzowski

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SDł – samochód dowodzenia i łączności

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wszystko o lesie

Pożary lasów

Zobacz

Pożar lasu – ciekawostki

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – ciekawostki

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – straty środowiskowe

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – straty środowiskowe

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Burza i anomalie – co robić?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Burza i anomalie – co robić?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się przygotować?

Pobierz

Plik PDF (monochromatyczne)

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się przygotować?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się ubrać i co zabrać?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się ubrać i co zabrać?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak spędzić czas w lesie?

Pobierz

Plik PDF (monochromatyczne)

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak spędzić czas w lesie?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak odnaleźć się w lesie?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak odnaleźć się w lesie?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Jak możesz pomóc zwierzętom?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak możesz pomóc zwierzętom?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Prawie wszystko o drzewie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Prawie wszystko o drzewie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Zanocuj w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Zanocuj w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Śmieci w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Śmieci w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Pies w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pies w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Zawody sportowo-pożarnicze

Sędziowie Zawodów Strażackich

Link

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Link

CTIF – regulaminy tradycyjne i młodzieżowe

Link

Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zobacz

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści