Bank wiedzy

Ciekawe strony internetowe

Projekt „OSP – Potencjał Młodych”

Zobacz

Czym jest projekt „OSP – Potencjał Młodych”?
To nowatorski projekt Związku OSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, umożlwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP, pozwala nawiązać znajomości oraz pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności.

Problem, który chcemy rozwiązać poprzez projekt:
niedostateczny udział ludzi młodych w zarządzaniu jednostkami OSP.

Do kogo kierujemy działania?
W szczególności do młodzieży w OSP, osób pracujących z młodzieżą oraz wszystkich tych, którzy zarządzają jednostkami bądź w przyszłości chcieliby to robić.

Poradnik OSP – działaj sprawnie!

Zobacz

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest organizacją pozarządową utworzoną na takich samych zasadach jak stowarzyszenie. Tym, co odróżnia OSP od innych stowarzyszeń jest „podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska”. Sprawdź, jak działają OSP, jakie przepisy ich dotyczą i skąd mogą brać pieniądze na działania.

FIRE DP POLSKA

Zobacz

 Forum Instruktorów Ratownictwo Edukacja Drużyn Pożarniczych.

Projekt „Pierwszy Ratownik” (1R)

Zobacz

Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pierwszej pomocy w społeczności lokalnej to główne cele programu Pierwszy Ratownik. Wspólnie poprawmy standardy ratownictwa i podnieśmy poziom bezpieczeństwa wśród mieszkańców każdego miasta. Bądź w gotowy, by ratować życie.

Prewencja społeczna PSP

Zobacz

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dedykowanej zakresowi prewencji społecznej. Na tronie znajdują się ciekawe materiały edukacyjne do wykorzystania podczas spotkań, festynów, pikników i innych aktywności o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, prewencyjnym.

DDP i MDP na stronie Związku OSP RP

Zobacz

Informacje na temat Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych znajdują się na stronie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla opiekuna drużyny pożarniczej

Specjalności pożarnicze – materiały szkoleniowe

Zobacz

Konspekty szkoleniowe dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Stawiam na MDP! W drużynie siła! Materiały dydaktyczne dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Standard ochrony małoletnich – propozycja ZOSP RP

Zobacz

Źródło: Związek OSP RP

Standard ochrony małoletnich – informacje

Zobacz

Opracowanie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część druga)

Pobierz

Źródło: firedp.pl

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część pierwsza)

Pobierz

Źródło: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łodygowicach

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Dokumenty organizacyjne MDP

Proponowane zapisy do regulaminów konkursów/zawodów dotyczące RODO

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP, który należy złożyć do miejscowego zarządu oddziału gminnego (miejskiego/ miejsko-gminnego) ZOSP RP.

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP

Pobierz

Powyższy regulamin umożliwia nadawanie członkom MDP wyróżnień w postaci odznaki MDP: złotej, srebrnej i brązowej. Sposób noszenia odznak określa natomiast Regulamin Umundurowania.

Propozycja pisma w sprawie ubezpieczenia członków DDP/MDP i opiekunów drużyn

Pobierz

Gmina w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnia ochotniczym strażom pożarnym ubezpieczenie członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań. Dokument stanowi propozycję pisma w przedmiotowej sprawie.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO – osoba niepełnoletnia

Pobierz

Zasady precedencji podczas uroczystości w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Oddziałach Związku OSP RP

Pobierz

Precedencja (łac. to, co poprzedza) oznacza miejsce pierwsze, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa stanowisk m.in. przy powitaniach, prezentacji gości, zabieraniu głosu, zajmowaniu miejsc przy stole podczas oficjalnych spotkań itd.

Ceremoniał Strażacki Związku OSP RP

Pobierz

W ceremoniale można odnaleźć m.in. opis uroczystości przekazania proporca MDP,  ślubowania i pasowania członków MDP (s. 63-70).

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP

Pobierz

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP oraz wzorcowa dokumentacja kursów MDP zostały zatwierdzone uchwałą nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Wzorcowy regulamin DDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny DDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 242/58/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Wzór karty ewidencyjnej członka MDP

Pobierz

Wzór legitymacji członka MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny MDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 241/31/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Oświadczenie rodziców członków MDP

Pobierz

Filmy edukacyjne i instruktażowe

Bezpieczna ewakuacja – Ewakuacja szkoły

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar, zasady postępowania

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – drogi pożarowe

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – drogi ewakuacyjne

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar w moim budynku

Zobacz

Bezpieczna ewakuacja – pożar w moim mieszkaniu

Zobacz

Pożary w budynkach mieszkalnych

Zobacz

Pożary lasów

Zobacz

Gaśnice: rodzaje, oznaczenia i obsługa

Zobacz

Pierwsza pomoc – zadania

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 3

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 2

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

Ratownictwo wysokościowe – cz. 1

Zobacz

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie

(NIE!)DOBRY TOWAR

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Zmiana warty MDP przed Grobem Pańskim – Okres Wielkanocny

Zobacz

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kwilczu

Znaki ewakuacyjne

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w lesie lub na łące

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wzywanie pomocy

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Pożar w domu lub w szkole

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Palące się ubranie

Zobacz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Grafiki do pobrania

Bezpieczna ewakuacja w szkole – część 2

Pobierz

Bezpieczna ewakuacja w szkole – część 1

Pobierz

Co to jest prewencja społeczna?

Pobierz

Obok działań interwencyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, dwóch filarów ochrony przeciwpożarowej pojawił się trzeci filar, czyli działania edukacyjno-informacyjne, które zostały określone jako „prewencja społeczna”.

Jak krok po kroku utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP?

Pobierz

Jak w czterech krokach założyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą?

Organizacja drużyny – kierowanie działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Pobierz

Kto kieruje działalnością Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? Jak zorganizowana jest siatka koordynowania?

Gry i zabawy strażackie

Instrukcja gry o rezyliencji – projekt edukacyjny – Resilient Inclusive Societes

Zobacz

Gra edukacyjna: pożar, powódź, pomoc uchodźcom, czyli jak być rezylientnym – projekt edukacyjny – Resilient Inclusive Societes

Zobacz

Gra opracowana przez OSP Kwilcz oraz FireAID i Neptelia (projekt przedstawicieli Polski, Danii i Hiszpanii) w ramach międzynarodowego projektu „Resilient Inclusive Societies”.

Kolorowanki dla każdego

Kolorowanki dla każdego – format A4 poziomo

Pobierz

Kolorowanki dla każdego – format A4 pionowo

Pobierz

Konkursy dla MDP

Materiały szkoleniowe OTWP

Zobacz

Źródło: MDP powiatu żywieckiego

Konkursy Komendy Głównej PSP na 2024 rok

Zobacz
  1. Pierwszy z nich to Ogólnopolski Indywidualny Konkurs Plastyczny. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac na temat pt. „Grupy Specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.
  2. Drugi konkurs to Ogólnopolski Zespołowy Konkurs na Spot Filmowy. Uczniów klas 4-8 zachęcamy do zabawy w reżyserów i aktorów, którzy zrealizują krótki film pt. „Nie nagrywaj. Reaguj!”.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – ZOSP RP

Zobacz

Konkurs ma celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycji i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) – ZOSP RP

Zobacz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

„Najlepsi z Najlepszych” – jedyny taki konkurs w Polsce – ZOSP RP

Zobacz

Ogólnopolski konkurs Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Logotypy

Logotypy MDP, DDP, ZOSP RP

Zobacz

Odznaczenia członków MDP

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”

Zobacz

Odznaka MDP, trójstopniowa (brązowa, srebrna i złota) jest nadawana z mocy Regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP. To wyróżnienie nadaje właściwy zarząd oddziału gminnego ZOSP RP na wniosek OSP lub z własnej inicjatywy.

Odznaka „Iuvenis Forti”

Zobacz

Odznaka „Iuvenis Forti” przyznawana jest przez Komendanta Głównego PSP dzieciom i młodzieży do lat 18, które swoją wzorową, godną do naśladowania postawą przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia innych osób.

Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”

Zobacz

Członkowi młodzieżowej drużyny pożarniczej, może być przyznana Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, którą nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegóły w powyższej sprawie reguluje art. 30 ustawy o OSP.

Wniosek o nadanie odznak MDP

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP, który należy złożyć do miejscowego zarządu oddziału gminnego (miejskiego/ miejsko-gminnego) ZOSP RP.

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP

Pobierz

Powyższy regulamin umożliwia nadawanie członkom MDP wyróżnień w postaci odznaki MDP: złotej, srebrnej i brązowej. Sposób noszenia odznak określa natomiast Regulamin Umundurowania.

Ognik - materiały dydaktyczne

Strażak Florek i koty – prezentacja do scenariusza zajęć

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Scenariusz zajęć w ogniku

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Karty pracy dla dzieci – bezpieczeństwo

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Okres Świąt Bożego Narodzenia

Choinka naturalna, czy sztuczna?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Choinka naturalna, czy sztuczna?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Organizacja wypoczynku MDP

Stawiam na MDP! W drużynie siła! Materiały dydaktyczne dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Pytania i odpowiedzi dotyczące wypoczynku letniego MDP

Zobacz

Najczęstsze pytania dotyczące organizacji wypoczynku letniego MDP.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami

Pobierz

Dokument opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, mający zastosowanie przy wypoczynku letnim MDP organizowanym m.in. pod namiotami.

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1548) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452) wprowadziło nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 1

Pobierz

Jakie są formy wypoczynku letniego MDP?

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 2

Pobierz

Zgłoszenie wypoczynku letniego MDP.

Organizacja letniego wypoczynku MDP – cz. 3

Pobierz

Program wypoczynku, przykładowy rozkład dnia.

Poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pobierz

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Owady błonkoskrzydłe

Włącz myślenie! Owady błonkoskrzydłe!

Zobacz

Pomóżmy pszczołom

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pomóżmy pszczołom

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Owady błonkoskrzydłe – potrafisz je rozróżnić?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Owady błonkoskrzydłe – potrafisz je rozróżnić?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Platformy e-learningowe dla MDP

Być rezylientnym, jako jednostka i jako społeczność – kurs e-learningowy

Zobacz

W kontekście tego kursu skupimy się na przekazaniu Ci wartości i umiejętności, których potrzebujesz, aby stać się bardziej rezylientnym, czyli odpornym na kryzysy. Dowiesz się również, jak skutecznie reagować  podczas nadzwyczajnego zdarzenia oraz jak przygotować na nie lokalną społeczność.

Platforma e-learningowa „Firefighters Plus”

Zobacz
Jesteś strażakiem OSP lub PSP? Jesteś nauczycielem lub uczniem klasy mundurowej? Jesteś członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? Interesujesz się prewencją społeczną? Chcesz zrobić coś więcej dla swojej społeczności? To jest możliwe! Poznaj historię Zouhaira – strażaka z Amsterdamu… Może cię ona zainspiruje? Zachęcamy do obycia kursu e-learningowego, zakończonego certyfikatem.

Platforma e-learningowa „Fire Cadets Plus”

Zobacz

W ramach e-learningowego kursu internetowego (który kończy się wydaniem certyfikatu) dowiesz się, w jaki sposób adepci pożarnictwa ze straży pożarnej w całej Unii Europejskiej mogą wykorzystać swój dobry wizerunek w społeczeństwie do promowania włączenia społecznego (inkluzji społecznej).

Proporzec MDP

Jak zorganizować proporzec? A co z patronem drużyny?

Zobacz

Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Regulamin sztandarów oddziałów ZOSP RP i OSP, proporca MDP

Pobierz

Regulamin określa m.in. wzór proporca MDP. Dokument obowiązuje na podstawie uchwały Nr 30/IX/2019 Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 12 grudnia 2019 roku

Akt nadania proporca MDP

Pobierz

Samochody pożarnicze do sklejania

Strażacki plan lekcji

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GBA – średni samochód gaśniczy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GCBA – ciężki samochód gaśniczy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

GCBA – ciężki samochód gaśniczy TANKER

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SLRt – samochód lekki ratownictwa technicznego

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCH – samochód ciężki z podnośnikiem hydraulicznym

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCKn – samochód ciężki nośnik kontenerowy

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SCKw – samochód ciężki kwatermistrzowski

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

SDł – samochód dowodzenia i łączności

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Specjalności pożarnicze MDP

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK OPIEKUN

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK ANIMATOR

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK MECHANIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK TECHNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_RATOWNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_POMOCNIK STRAŻAKA

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ŁĄCZNIK ZWIADOWCA

Pobierz

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Środki zewnętrzne

Wiedza i rozwiązania – środki zewnętrzne w organizacji społecznej

Zobacz

Centrum PISOP prezenruje rozwiązania służące rozwojowi aktywności społecznej z udziałem organizacji społecznych, w tym usprawnieniu współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami.

Liczymy, że repozytorium ułatwi i usprawni Wasze działania. Wypracowane materiały zostały podzielone na dwa obszary:

Raporty, analizy, badania – czyli obszary naukowe i teoretyczne

Praktyczne rozwiązania – gdzie znajdziecie praktyczne narzędzia do działania.

Programy Narodowego Instytutu Wolności

Zobacz

Program „Równać Szanse”

Zobacz

Programy „Centrum PISOP”

Zobacz

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Zobacz

Standard ochrony małoletnich

Standard ochrony małoletnich – propozycja ZOSP RP

Zobacz

Źródło: Związek OSP RP

Standard ochrony małoletnich – informacje

Zobacz

Opracowanie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Uroczystości państwowe i strażackie

Scenariusz uroczystości – ślubowanie i pasowanie adeptów pożarnictwa MDP

Pobierz

Scenariusz uroczystości – nominacja dowódców drużyny, zastępców dowódcy drużyny, dowódców sekcji

Pobierz

Przewodnik „Biało-czerwona”

Pobierz

Wszystko o fladze państwowej i barwach narodowych, zasadach eksponowania, ustawiania, wykorzystywania.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wszystko o lesie

Pożary lasów

Zobacz

Pożar lasu – ciekawostki

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – ciekawostki

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – straty środowiskowe

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pożar lasu – straty środowiskowe

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Burza i anomalie – co robić?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Burza i anomalie – co robić?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się przygotować?

Pobierz

Plik PDF (monochromatyczne)

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się przygotować?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się ubrać i co zabrać?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak się ubrać i co zabrać?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak spędzić czas w lesie?

Pobierz

Plik PDF (monochromatyczne)

Źródło: Lasy Państwowe

Wycieczka do lasu – jak spędzić czas w lesie?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak odnaleźć się w lesie?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak odnaleźć się w lesie?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Jak możesz pomóc zwierzętom?

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Jak możesz pomóc zwierzętom?

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Prawie wszystko o drzewie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Prawie wszystko o drzewie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Zanocuj w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Zanocuj w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Śmieci w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Śmieci w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Pies w lesie

Pobierz

Plik PDF

Źródło: Lasy Państwowe

Pies w lesie

Pobierz

Plik JPEG

Źródło: Lasy Państwowe

Zawody sportowo-pożarnicze

Regulamin Halowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Zobacz

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zatwierdziło Regulamin Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych na podstawie uchwały nr 64/17/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku. Regulamin został opracowany przez Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich we współpracy z Komisji ds. dzieci, młodzieży i sportu Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jest to dokument, który ma za zadanie ujednolicić w całym kraju halową formę zawodów sportowo-pożarniczych.

Sędziowie Zawodów Strażackich

Link

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Link

CTIF – regulaminy tradycyjne i młodzieżowe

Link

Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zobacz

Zbiórka z MDP i DDP

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK OPIEKUN

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK ANIMATOR

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK MECHANIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK TECHNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_RATOWNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_POMOCNIK STRAŻAKA

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ŁĄCZNIK ZWIADOWCA

Pobierz

Konspekty szkoleniowe dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Stawiam na MDP! W drużynie siła! Materiały dydaktyczne dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część druga)

Pobierz

Źródło: firedp.pl

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część pierwsza)

Pobierz

Źródło: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łodygowicach

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP

Pobierz

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP oraz wzorcowa dokumentacja kursów MDP zostały zatwierdzone uchwałą nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści