Dziecięca  i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Frydrychowicach
Dziecięca  i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Frydrychowicach

Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza we Frydrychowicach

  • Gmina: Wieprz
  • Powiat: wadowicki
  • Województwo: małopolskie

Opis

Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Frydrychowice liczy obecnie 82 członków. 

MDP działało w jednostce już końcem lat 90-tych, lecz tak naprawdę ostatnich 8 lat sprawiło, że drużyna zaczęła spotykać się systematycznie na zbiórkach, wyjeżdżać na zawody, wycieczki czy w innej formie poszerzać wiedzę pożarniczą. Zaczęło się od Dnia Otwartego zorganizowanego dla dzieci i młodzieży na Dzień Strażaka. Z roku na rok liczba członków MDP zwiększała się. Za młodzieżą przyszły również dzieci, co wymusiło wprowadzenie zmian w Statucie i utworzenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, która zarejestrowana została w 2022 roku. Odpowiedzialnymi za prowadzenie DDP i MDP są naczelnicy jednostki, lecz tak naprawdę przy tak dużej ilości osób członkowie zarządu, członkowie czynni pomagają w prowadzeniu zajęć.

MDP posiada swój zarząd, dowódcą w 2022 roku wybrany został dh Dominik Rokowski, do pomocy ma dwóch zastępców: dh Sandrę Stawowczyk oraz dh Dawida Pudełko. 
Funkcję sekretarza pełni dh Nikola Orkisz.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści