Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Myślenice – Śródmieście

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Myślenice – Śródmieście

  • Gmina: Myślenice
  • Powiat: myślenicki
  • Województwo: małopolskie

Opis

 

Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Śródmieście powstała w 1873 roku, dziewięć lat po założeniu pierwszej jednostki na terenie zaboru austriackiego w Białej, jako pierwsza na terenie powiatu myślenickiego. Inicjatorami jej powstania byli burmistrz Andrzej Marek oraz Emila Schünke, uczestnicy Powstania Styczniowego. Od początku dziejów ze strażą związani byli wybitni obywatele naszego miasta, w tym burmistrzowie i wiceburmistrzowie, którzy nierzadko pełnili różne funkcje w zarządzie. Sprzyjał jej także poseł na sejm wiedeński, późniejszy senator II Rzeczypospolitej, Andrzej Średniawski

Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 2005 roku. 

Na dzień dzisiejszy jednostka dysponuje dwoma samochodami Ratowniczo- Gaśniczymi GBARt oraz GLBMRt .

Działalność jednostki wspierana jest również przez Orkiestrę Reprezentacyjną Miasta i Gminy Myślenice , która uświetnia wszystkie uroczystości Państwowe, kościelne i inne okolicznościowe na naszym terenie. 

 W OSP Myślenice Śródmieście  działa prężnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza . Do drużyny należą chłopcy  jak i dziewczęta  . Biorą czynny udział w spotkaniach edukacyjnych , uroczystościach Państwowych oraz kościelnych . 

 

                               „BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA POŻYTEK”

 

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści