Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O. w Gdyni
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O. w Gdyni

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O. w Gdyni

  • Gmina: Gdynia
  • Powiat: Gdynia
  • Województwo: pomorskie

Opis

2011 roku z inicjatywy młodzieży zamieszkującej Gdynię-Północ pod przewodnictwem Adama Labuhn i Wiktora Gila, przy wsparciu dh. Adolfa Labuhn (członek ZOW i ZOP ZOSP RP), dh. Jerzego Kulczyka (strażak OSP PKM Gdynia) oraz p. Andrzeja Bodnara (dyrektor ZS nr 12 w Gdyni). Zarząd OSP PKM Gdynia 22 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP), która funkcjonowała ówcześnie przy Zespole Szkół nr 12 w Gdyni. W 2021 roku drużyna świętowała swoje 10-cio lecie. Warto zaznaczyć, iż jest to zarówno jedyna w historii, jak i obecnie funkcjonująca tego typu drużyna w naszym mieście.

Skład Rady MDP:

dh Zuzanna Wójcik – Dowódca MDP

dh Katarzyna Walas – Zastępca Dowódcy MDP

dh Maciej Ołtarzewski – Sekretarz-Skarbnik MDP

dh Konrad Kirszling – Sekretarz-Redaktor MDP

dh Mikołaj Kędra – Gospodarz MDP

(stan na dzień 10.02.2023r.)

Ilość członków – 19 osób;

15 chłopców,

4 dziewcząt.

(stan na dzień 29.09.2022r.)

Skład Kadry MDP:

dh Jerzy Kulczyk – Opiekun MDP

dh Patryk Synakowski – Zastępca Opiekuna MDP

dh Kamil Jędrzejewski – Instruktor MDP

dh Bartosz Jamroży – Instruktor MDP

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści