Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze

  • Gmina: Krzeszowice
  • Powiat: krakowski
  • Województwo: małopolskie

Opis

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w naszej jednostce powołana została w 2016 roku, gdy po wyborze nowych władz, stworzono drużynę. W kolejnych latach ówcześni opiekunowie regularnie prowadzili spotkania oraz zbiórki szkoleniowe, a także uczyli strażackiego rzemiosła członków MDP. W latach 2017 oraz 2020 poszczególni członkowie MDP składali uroczyste ślubowania oraz otrzymywali legitymacje członka OSP. Opiekunami poszczególnych grup młodzieżowych w tamtym okresie byli druhowie: Kamil Łuczyński, Dominik Matysik, Sylwester Nawała, Bartosz Nawała.

Efektem oraz ukoronowaniem pracy z młodzieżą przez minionych 5 lat było dojście 10 członków MDP do pełnoletności będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem życia strażackiego w naszej jednostce. Od roku 2020 do obecnego, poszczególni młodzi strażacy kończą wiek 18 lat stając się absolwentami MDP i regularnie dołączają do swoich starszych kolegów – seniorów. Część z nich od kilku lat regularnie również wyjeżdża do działań ratowniczo-gaśniczych, jako pełnoprawni ratownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Warto tutaj dodać, że dh Wiktoria Drzewniak, nagrodzona w 2019 roku brązową odznaką MDP, jest pierwszą w historii naszej jednostki kobietą, która ukończyła szkolenie podstawowe oraz rozpoczęła działalność w JOT.

W wyniku zakończenia wieku pełnoletności członków MDP, Zarząd OSP na jednym z posiedzeń w 2022 roku podjął decyzję o ogłoszeniu naboru do kolejnej drużyny. Obecna drużyna MDP powołana została 20 sierpnia 2022r. Obecnie liczy 29 członków – 9 dziewczyn oraz 20 chłopaków. Najmłodsi członkowie, dh Adaś i Jaś Malik mają 6 lat, z kolei najstarsi dh Tomasz Mirek i dh Dominik Łacny 14 lat. Aby usprawnić oraz odpowiednio dopasować tematykę zbiórek – podzielono drużynę na dwie grupy: młodszą (DDP – 12 osób) i starszą (MDP – 17 osób). Drużyny od początku swojego istnienia, mają za sobą już kilkanaście spotkań oraz ćwiczeń przed halowymi oraz letnimi zawodami MDP. Młodzi strażacy uczestniczą również w Gminnych Piknikach MDP, a także odbyli wycieczki do Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na Lotnisku w Balicach, a także do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach.

W dniu 3 maja 2023 roku, na placu alarmowym przy remizie, odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Rotę ślubowania złożyło 25 młodych, którzy przez ostatnie kilka miesięcy przygotowywali się do oficjalnego wstąpienia w szeregi naszej jednostki, a następnie Prezes jednostki, dh Sylwester Nawała wręczył wszystkim członkom MDP legitymacje.

Nieodłącznym elementem sprawnej pracy z młodzieżą są odpowiedni opiekunowie, którzy wcielają w życie pomysły zbiórek oraz przeprowadzanych zabaw i ćwiczeń. Aby spotkania były w 100% dopasowane do możliwości dzieci i młodzieży, opiekunowie również zostali podzieleni na dwie grupy – drużynę młodszą mają pod swoją opieką dh: Wiktoria Drzewniak, Magdalena Matysik, Natalia Łacna i Oliwia Berger, z kolei drużyną starszą opiekują się dh: Kacper Grela, Mariusz Matysik, Wojciech Lusowicz. Warto tutaj dodać, że wszyscy wymienieni strażacy-opiekunowie to absolwenci poprzedniej MDP. Nadzór nad całą młodzieżą zrzeszoną w naszej jednostce, a także nad wszelkiego rodzaju formalnościami, sprawami administracyjno-biurowymi oraz logistycznymi sprawuje naczelnik OSP, dh Bartosz Nawała.

W 2024 roku wraz z członkami MDP chcemy wziąć udział między innymi w: halowych oraz letnich zawodach MDP, piknikach oraz złazach MDP czy też różnego rodzaju wycieczkach. Młodzi adepci będą również regularnie poznawać zasady funkcjonowania naszej OSP.

Zdjęcia

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści