Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nawojowej Górze

  • Gmina: Krzeszowice
  • Powiat: krakowski
  • Województwo: małopolskie

Opis

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w naszej jednostce powołana została w 2016 roku, gdy po wyborze nowych władz, stworzono drużynę. W kolejnych latach ówcześni opiekunowie regularnie prowadzili spotkania oraz zbiórki szkoleniowe, a także uczyli strażackiego rzemiosła członków MDP. W latach 2017 oraz 2020 poszczególni członkowie MDP składali uroczyste ślubowania oraz otrzymywali legitymacje członka OSP. Opiekunami poszczególnych grup młodzieżowych w tamtym okresie byli druhowie: Kamil Łuczyński, Dominik Matysik, Sylwester Nawała, Bartosz Nawała.

Efektem oraz ukoronowaniem pracy z młodzieżą przez minionych 5 lat było dojście 10 członków MDP do pełnoletności będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem życia strażackiego w naszej jednostce. Od roku 2020 do obecnego, poszczególni młodzi strażacy kończą wiek 18 lat stając się absolwentami MDP i regularnie dołączają do swoich starszych kolegów – seniorów. Część z nich od kilku lat regularnie również wyjeżdża do działań ratowniczo-gaśniczych, jako pełnoprawni ratownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Warto tutaj dodać, że dh Wiktoria Drzewniak, nagrodzona w 2019 roku brązową odznaką MDP, jest pierwszą w historii naszej jednostki kobietą, która ukończyła szkolenie podstawowe oraz rozpoczęła działalność w JOT.

W wyniku zakończenia wieku pełnoletności członków MDP, Zarząd OSP na jednym z posiedzeń w 2022 roku podjął decyzję o ogłoszeniu naboru do kolejnej drużyny. Obecna drużyna MDP powołana została 20 sierpnia 2022r. Liczy 25 członków – 8 dziewczyn oraz 17 chłopaków. Najmłodsi członkowie, dh Adaś i Jaś Malik mają 5 lat, z kolei najstarsi dh Tomasz Mirek i dh Dominik Łacny 14 lat. Aby usprawnić oraz odpowiednio dopasować tematykę zbiórek – podzielono drużynę na dwie grupy: młodszą (DDP – 10 osób) i starszą (MDP – 15 osób). Drużyny od początku swojego istnienia, mają za sobą już kilkanaście spotkań oraz ćwiczeń przed halowymi zawodami MDP. Młodzi strażacy uczestniczą również w Gminnych Piknikach MDP, a także odbyli wycieczkę do Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na Lotnisku w Balicach.

Nieodłącznym elementem sprawnej pracy z młodzieżą są odpowiedni opiekunowie, którzy wcielają w życie pomysły zbiórek oraz przeprowadzanych zabaw i ćwiczeń. Aby spotkania były w 100% dopasowane do możliwości dzieci i młodzieży, opiekunowie również zostali podzieleni na dwie grupy – drużynę młodszą mają pod swoją opieką dh: Wiktoria Drzewniak, Magdalena Matysik, Natalia Łacna i Oliwia Berger, z kolei drużyną starszą opiekują się dh: Kacper Grela, Mariusz Matysik, Wojciech Lusowicz. Warto tutaj dodać, że wszyscy wymienieni strażacy-opiekunowie to absolwenci poprzedniej MDP. Nadzór nad całą młodzieżą zrzeszoną w naszej jednostce, a także nad wszelkiego rodzaju formalnościami, sprawami administracyjno-biurowymi oraz logistycznymi sprawuje naczelnik OSP, dh Bartosz Nawała.

W 2023 roku wraz z członkami MDP chcemy wziąć udział między innymi w: halowych oraz letnich zawodach MDP, piknikach oraz złazach MDP czy też różnego rodzaju wycieczkach. Młodzi adepci złożą również uroczyste ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego jednostki, a także regularnie będą poznawać zasady funkcjonowania naszej OSP.

Zdjęcia

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści