Jak krok po kroku utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP?

„Chciałbym/chciałabym stworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale nie wiem, od czego zacząć…”. Takie sformułowanie często pojawia się zaraz na początku historii tworzenia drużyny pożarniczej, kiedy pojawia się myśl zorganizowania młodzieży w ramach MDP, ale nie wiadomo, co po kolei zrobić. Spieszymy z odpowiedzią! Przedstawiamy czynności, które należy podjąć, żeby skutecznie zorganizować Młodzieżową […]

Czytaj dalej >

„Chciałbym/chciałabym stworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ale nie wiem, od czego zacząć…”.
Takie sformułowanie często pojawia się zaraz na początku historii tworzenia drużyny pożarniczej, kiedy pojawia się myśl zorganizowania młodzieży w ramach MDP, ale nie wiadomo, co po kolei zrobić.

Spieszymy z odpowiedzią! Przedstawiamy czynności, które należy podjąć, żeby skutecznie zorganizować Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednak zanim konkretne działania, to zastanówmy się, jakie są podstawy prawne powołania MDP?

Art. 4. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych straży pożarnych (Dz.U. 2021 poz. 2490) stwierdza, co następuje:

1. Ochotnicze straże pożarne mogą tworzyć młodzieżowe drużyny pożarnicze lub dziecięce drużyny pożarnicze w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
2. Do młodzieżowej drużyny pożarniczej lub dziecięcej drużyny pożarniczej mogą należeć osoby w wieku do 18 lat – za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych.

Jednak MDP funkcjonowały już przed wejściem w życie ustawy o OSP. Jak zatem powoływano MDP przy OSP? Z czego korzystano? Przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest zorganizowana właściwa komisja problemowa, zajmująca się sprawami dzieci, młodzieży i sportu. Przewodniczącą tej komisji jest dh. Teresa Tiszbierek – wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, członek zespołu tworzącego projekt „Stawiam na MDP”. Komisja wypracowała przed laty wzór regulaminu organizacyjnego MDP, w którym zostały opisane podstawowe sprawy związane z organizacją drużyny pożarniczej. Jednostki OSP zrzeszone w Związku OSP RP korzystają z kompletu dokumentów, programów, regulaminów, wypracowanych w celu ujednolicenia funkcjonowania MDP na terenie kraju.

No to jak w kilku prostych krokach opisać ścieżkę utworzenia MDP przy OSP?

1. Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP powołuje zarząd OSP, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
Tak, uchwała zarządu stowarzyszenia w sprawie utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, rozpoczyna formalne funkcjonowanie każdej MDP. Ważne jest, by przed podjęciem przez zarząd OSP uchwały w przedmiotowej sprawie przeanalizować zapisy statutu stowarzyszenia. Bywa, że w statucie OSP znajdują się zapisy stwierdzające, że członkiem MDP może być osoba w określonym wieku (jednak zawsze maksymalnie do 18 roku życia). Chodzi tutaj o wskazanie w statucie dolnej granicy wiekowej. Nie zawsze OSP decydują się na dookreślenie wieku członków MDP, pozostawiając sprawę otwartą, ewentualnie określając granice wiekowe w regulaminie organizacyjnym MDP.

UWAGA: Przy OSP działa tylko jedna MDP. Jeżeli liczba członków MDP jest większa niż 10 zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP może ustalić kryteria podziału MDP na sekcje.

2. Należy przyjąć regulamin organizacyjny MDP. Gdzie znaleźć wzór takiego dokumentu?
Regulamin organizacyjny MDP, to zbiór podstawowych zapisów dookreślający funkcjonowanie każdej MDP przy OSP. Wzór dokumentu można znaleźć w naszej zakładce „bank wiedzy” lub KLIKAJĄC TUTAJ, przechodząc do rodzaju podstrony „dokumenty organizacyjne”. Regulamin jest bardzo ważnym dokumentem. To właśnie w regulaminie organizacyjnym MDP znajdują się wszystkie podstawowe zasady zorganizowania MDP przy OSP. Oczywiście wzorcowy regulamin warto dostosować do własnych możliwości jednostki OSP.

3. Drużyna musi mieć opiekuna. Kto może zostać opiekunem MDP?
W MDP zorganizowane są dzieci i młodzież niepełnoletnia. Dlatego należy podejść odpowiedzialnie do organizowania aktywności członków MDP. Żeby zostać opiekunem MDP trzeba posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oczywiście wskazane jest powoływanie do pełnienia tej funkcjo osób, które mają lub miały do czynienia z organizowaniem pracy, aktywności młodzieży. Dobrze jest, jeśli opiekun MDP posiada również przeszkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP. Oczywiście opiekunów MDP może być kilku. Bardzo często organizacja pracy drużyny przy danej OSP wymusza poniekąd wyznaczenie kilku opiekunów, w celu sprawnego prowadzenia szkoleń itd. Grupę opiekunów dana OSP może zrzeszyć np. w formie komisji ds. młodzieży przy OSP. Taka komisja przy zarządzie OSP może stanowić odpowiednik komisji ds. młodzieży powoływanej przy oddziałach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i na szczeblu krajowym Związku OSP RP.

4. Co z pozostałymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania MDP?
Do zadań opiekuna MDP należy między innymi prowadzenie dokumentacji personalnej członków MDP w postaci kart ewidencyjnych. Wzór takiej karty można znaleźć również w zakładce „bank wiedzy” lub KLIKAJĄC TUTAJ, przechodząc do rodzaju podstrony „dokumenty organizacyjne”. Kandydat na członka MDP po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską, której wzór również znajduje się w naszym banku wiedzy.

5. Czas na przeprowadzenie naboru do drużyny.
Kiedy już wszystkie formalności będą wykonane, tzn. zostanie zorganizowana MDP na podstawie podjętej uchwały przez zarząd OSP, zostanie uchwalony regulamin organizacyjny MDP oraz zostanie wyznaczony opiekun MDP, można przejść do kolejnego kroku, jakim jest zachęcenie młodzieży do wstąpienia w szeregi MDP. O tym, jak to zrobić opowiemy w kolejnym artykule, jednak już teraz należy zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną sprawę.

Art. 10. ust. 1 pkt 2 ustawy o OSP stwierdza:
„W ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:
1) (…)
2) ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań.”

Oznacza to, że późniejsi członkowie MDP powinni zostać ubezpieczeni przez gminę. Warto pamiętać, by po przyjęciu młodzieży w poczet członków MDP, zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu gminy, by zatroszczyć się o ubezpieczenie adeptów pożarnictwa MDP.

POWODZENIA! 🙂

 

_________________________

Opracowanie i grafiki: Zespół projektowy „Stawiam na MDP! W drużynie siła!”

 

Wybrane posty Z danej kategorii

Wszystkie

Szkolenia dla opiekunów MDP i DDP w Wielkopolsce

Ruszają szkolenia dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych na terenie Wielkopolski!  Szkolenie jest dedykowane opiekunom i dowódcom drużyn, ale również wszystkim strażakom OSP, osobom zainteresowanym, wszystkim, którzy chcieliby zorganizować drużynę pożarniczą przy ochotniczej straży pożarnej. Celem zaproponowanych spotkań jest omówienie zagadnień dotyczących funkcjonowania MDP i DDP, ich organizacji, przeprowadzania skutecznych naborów do […]

Wszystkie

Bieg charytatywny KOSIŃSKA 5+ (#Kosińska5)

Bieg „KOSIŃSKA 5+ dla STRAŻAKA Marcina” odbędzie się pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusza Matczaka. Co to jest „KOSIŃSKA 5+”? Bieg zorganizowany w Targowej Górce, w związku z obchodzonymi w 2023 roku kilkoma rocznicami: 765 lat istnienia Targowej Górki, 200 lat od śmierci Gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego, 190 lat Zespołu Szkół […]

Wszystkie

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF

W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w dniach 23-26 sierpnia 2023 r. roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, w województwie małopolskim odbędą się zawody sportowo-pożarnicze: 23-24.08 Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF – eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Strażackiej CTIF MDP w 2024 roku. 26.08 Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych […]

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści