Dokumenty organizacyjne MDP

Dokumenty organizacyjne MDP

Proponowane zapisy do regulaminów konkursów/zawodów dotyczące RODO

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP

Pobierz

Wniosek o nadanie odznak MDP, który należy złożyć do miejscowego zarządu oddziału gminnego (miejskiego/ miejsko-gminnego) ZOSP RP.

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP

Pobierz

Powyższy regulamin umożliwia nadawanie członkom MDP wyróżnień w postaci odznaki MDP: złotej, srebrnej i brązowej. Sposób noszenia odznak określa natomiast Regulamin Umundurowania.

Propozycja pisma w sprawie ubezpieczenia członków DDP/MDP i opiekunów drużyn

Pobierz

Gmina w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnia ochotniczym strażom pożarnym ubezpieczenie członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań. Dokument stanowi propozycję pisma w przedmiotowej sprawie.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO – osoba niepełnoletnia

Pobierz

Zasady precedencji podczas uroczystości w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Oddziałach Związku OSP RP

Pobierz

Precedencja (łac. to, co poprzedza) oznacza miejsce pierwsze, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa stanowisk m.in. przy powitaniach, prezentacji gości, zabieraniu głosu, zajmowaniu miejsc przy stole podczas oficjalnych spotkań itd.

Ceremoniał Strażacki Związku OSP RP

Pobierz

W ceremoniale można odnaleźć m.in. opis uroczystości przekazania proporca MDP,  ślubowania i pasowania członków MDP (s. 63-70).

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP

Pobierz

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP oraz wzorcowa dokumentacja kursów MDP zostały zatwierdzone uchwałą nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Wzorcowy regulamin DDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny DDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 242/58/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Wzór karty ewidencyjnej członka MDP

Pobierz

Wzór legitymacji członka MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin MDP

Pobierz

Wzorcowy regulamin organizacyjny MDP został ustanowiony na podstawie uhwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nr 241/31/2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Oświadczenie rodziców członków MDP

Pobierz

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści