Członek zespołu

dh Jan Przybylski

Radny Gminy Nekla, pomysłodawca i koordynator #ProjektAED

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie, strażak ratownik OSP, samorządowiec, społecznik, sportowiec. Czytaj dalej >

dh Jan Przybylski

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, mieszkaniec Gminy Nekla w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim. Studiuje na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył licencjat na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Dyplomacja i stosunki konsularne, następnie kontynuował studia magisterskie na dwóch kierunkach Stosunki Międzynarodowe spec. Współpraca Europejska oraz Politologię spec. Marketing i doradztwo w polityce. Aktualnie przed obronami prac dyplomowych.

W 2018 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej Gminy Nekla na pierwszą kadencję i jest członkiem 4 komisji. Jako lokalny działacz społeczny, jest pomysłodawcą i organizatorem lokalnych wydarzeń sportowych i charytatywnych. Jest członkiem wielu organizacji pozarządowych m.in. klubu UKS Milesza oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Na studiach był zaangażowany w organizację wielu międzynarodowych konferencji, m.in. The Conference Polish-German experience and overcoming conflicts in the Western Balkans.

W 2020 roku za swoje zaangażowanie i osiągnięcia społeczne został wyróżniony w plebiscycie Powiatu Wrzesińskiego Lider Wolontariatu. W 2021 roku został laureatem Nagrody im. Macieja Frankiewicza. Był stypendystą stypendium Rektora UAM. W tym roku został wyróżniony i trafił do dziesiątki najlepszych studentów w Polsce, w kategorii Działalność społeczna, w XIII edycji prestiżowego, ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu „Studencki Nobel”. Następnie został laureatem nagrody Santander Społecznik Roku 2022 dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Jan jest ogromnym miłośnikiem sportu, szczególnie lekkoatletyki. Jako wolontariusz angażował się w Drużynowe Mistrzostwa Europy, Halowe Mistrzostwa Europy, Memoriał Ireny Szewińskiej czy Copernicus Cup. Na wymienione imprezy lekkoatletyczne organizował wyjazdy mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W czasie trwania HME w 2021 roku, był kierowcą prezydenta Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej EuropeanAthletics. Przez całe życie zaangażowany sportowo, w każdej konkurencji, co przełożyło się później na osiągnięcia. Był 6-cio krotnym medalistą Mistrzostw Polski: lekkoatletyka, crossminton, badminton, siatkówka plażowa, pływanie.

W okresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum był przybocznym 45. drużyny harcerskiej Leśne Licho. Ukończył podstawowe przeszkolenie wojskowe oraz specjalistyczne szkolenie spadochronowe. Od kilku lat zaangażowany w lokalnej OSP, początkowo jako strażak, następnie podnosząc swoje kwalifikacje jako ratownik i kierowca. Ukończył szkolenie rozwoju kompetencji cyfrowych, by móc zagłębić się w strażackie media. Stworzył film promocyjny nowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Współpracując w zarządem jest współautorem wielu zrealizowanych projektów i dofinansowań w jednostce. Jest pomysłodawcą i koordynatorem #ProjektAED – projektu zewnętrznych defibrylatorów w Gminie Nekla. Dzięki jego zaangażowaniu, w 6 punktach w gminie, zawisły ogólnodostępne AED, z perspektywą poszerzania bazy o min. 1 na rok. Koordynował szkolenia i szkolił mieszkańców z zasad pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści