Członek zespołu

dh. Magdalena Żentała

Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, społecznik. Czytaj dalej >

dh. Magdalena Żentała

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z małej miejscowości – Świderki w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim i z natury jest społecznikiem.

Swoją przygodę z sektorem pozarządowym rozpoczęła w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świderkach, będąc członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od 2015 roku pełni funkcję Opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  W 2019 r. uzyskała tytuł Najlepszego Opiekuna w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna.

Organizuje różne przedsięwzięcia lokalne, w które angażuje zarówno młode, jak i starsze pokolenie. Współpracuje przy tym z wieloma lokalnymi instytucjami. Jednak przede wszystkim, jako Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej organizuje cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których przekazuje wiedzę z zakresu pożarnictwa, ratownictwa, zasad zachowania się w przypadku różnych zagrożeń, itp. Zaszczepia w młodzieży aktywność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

Pozyskuje i rozlicza liczne dotacje, czego efektem są organizowane przedsięwzięcia. Bierze również udział w licznych projektach społecznych.

Jest jedną z nielicznych kobiet na terenie swojego powiatu, które biorą czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Od 2022 r. jest członkiem Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubelskiego. Przy zarządzie głównym przynależy do Komisji ds. dzieci, młodzieży i sportu, będąc wiceprzewodniczącą komisji. Pracuje także w Komisji ds. prewencji społecznej, komunikacji, budowania wizerunku, i profilaktyki zdrowotnej. Jest organizatorem przedsięwzięć na rzecz strażackiej młodzieży, m.in. Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa lubelskiego.

Poznaj innych członków Naszej drużyny

dh Martin Halasz
Koordynator projektu dh Martin Halasz Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu dh Martin Halasz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Strażak ratownik OSP, opiekun MDP, samorządowiec, społecznik.

Czytaj więcej >
st. bryg. Tomasz Grelak
Przedstawiciel partnera projektu st. bryg. Tomasz Grelak Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Grelak

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, od 2005 r. związany z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu, uczestnik grup ratowniczych działających poza granicami kraju.

Czytaj więcej >
dh. Teresa Tiszbierek
Członek zespołu dh. Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Teresa Tiszbierek

Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej pełniąca służbę w Komendzie Głównej PSP, pedagog, politolog i magister sztuki.

Czytaj więcej >

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści