Ognik - materiały dydaktyczne

Ognik - materiały dydaktyczne

Strażak Florek i koty – prezentacja do scenariusza zajęć

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Scenariusz zajęć w ogniku

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Karty pracy dla dzieci – bezpieczeństwo

Pobierz

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści