Zbiórka z MDP i DDP

Zbiórka z MDP i DDP

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK OPIEKUN

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK ANIMATOR

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK MECHANIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – OGNIKI_STRAŻAK TECHNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – PŁOMYKI_RATOWNIK

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_POMOCNIK STRAŻAKA

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

Pobierz

Zestaw prezentacji multimedialnych do szkoleń (specjalności pożarnicze) – ISKIERKI_ŁĄCZNIK ZWIADOWCA

Pobierz

Konspekty szkoleniowe dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Stawiam na MDP! W drużynie siła! Materiały dydaktyczne dla drużyn pożarniczych

Pobierz

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część druga)

Pobierz

Źródło: firedp.pl

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Nie trać czasu – materiały szkoleniowe, gry i zabawy – MDP Łodygowice (część pierwsza)

Pobierz

Źródło: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łodygowicach

Poradnik dla opiekunów MDP na podstawie pracy z MDP w OSP Łodygowice

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP

Pobierz

Wzorcowe programy szkolenia członków MDP oraz wzorcowa dokumentacja kursów MDP zostały zatwierdzone uchwałą nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 11 kwietnia 2006 roku.

Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

Pobierz

Zestaw zakłada uzyskanie poszczególnych specjalności pożarniczych przez członków MDP w poszczególnych grupach wiekowych: kandydaci, iskierki (do 11 lat), płomyki (12-15 lat), ogniki (16-18 lat).
Zestaw specjalności został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 17 listopada 2005 roku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści