Konkursy dla MDP

Konkursy dla MDP

Materiały szkoleniowe OTWP

Zobacz

Źródło: MDP powiatu żywieckiego

Konkursy Komendy Głównej PSP na 2024 rok

Zobacz
  1. Pierwszy z nich to Ogólnopolski Indywidualny Konkurs Plastyczny. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac na temat pt. „Grupy Specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.
  2. Drugi konkurs to Ogólnopolski Zespołowy Konkurs na Spot Filmowy. Uczniów klas 4-8 zachęcamy do zabawy w reżyserów i aktorów, którzy zrealizują krótki film pt. „Nie nagrywaj. Reaguj!”.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – ZOSP RP

Zobacz

Konkurs ma celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycji i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) – ZOSP RP

Zobacz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

„Najlepsi z Najlepszych” – jedyny taki konkurs w Polsce – ZOSP RP

Zobacz

Ogólnopolski konkurs Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy
na lata 2022-2033

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Przejdź do treści